Tur Sözleşmesi


PAKET TUR VE GÜNÜBİRLİK  GEZİ  TURU SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR :

İşbu sözleşmenin tarafları Kemal Elgin Bulvarı 164. Sok. No:2 Siteler-Marmaris/ MUĞLA adresine kain www.koraltravel.com internet adresine sahip Koral Turizm Ticaret Ltd. Şti (bundan sonra Koral Turizm olarak anılacaktır) ile tur kayıt formunda adı soyadı ve adresi belirtilen tüketicidir.

KONU       :

Tüketicinin Koral Turizm’den satın almış olduğu paket tur veya günübirlik gezi turları satışı ve ifası ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

ÜCRETİN ÖDENMESİ :

Kayıt esnasında ücretin tamamının ödenmesi gerekir. Ücretin kayıt esnasında ödenmemiş olması durumunda tüketici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

TUR İÇERİĞİ

1)Günübirlik gezi turu veya paket tur ile ilgili tanıtım broşürlerinde ve tanıtımlarında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Özellikle, satın alınan hizmete; Tüketicinin Paket Tur veya günübirlik gezi turu kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek, içecek, kişisel harcamaları, ulaşım, program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelleri alınan tur bedeline dahil değildir. Vize ve pasaport işlemleri ve hizmet bedellerinin, müze-ören yeri giriş ücretlerinin tanıtım, duyuru ve broşürlerde Koral Turizm’e ait olduğu özelikle bildirilmemiş ise tur bedeline dahil değildir.

2)Koral Turizm günübirlik gezi turu veya paket tur programı ve içeriğini belirtilen standartlara bağlı kalmak kaydı ve önceden tüketiciye bildirmek koşulu ile değiştirebilir.

3)Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden, ulaşım aracının hareket saatinin gecikmesi sebebi ile tur programında meydana gelebilecek aksaklık, gecikme ve sarkmalardan Koral Turizm hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu sebeple yaşanabilecek her türlü zarar için tüketici, taşıyıcı kuruma başvuracaktır.

4)Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket yeri, saat ve sefer sayıları geziden önce kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Koral Turizm tur hareket detaylarını tüketiciye bildirmekle birlikte tüketici de bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Tüketici tur kapsamındaki ulaşım araçlarına kendisinden kaynaklanan/Koral Turizm’in  yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanmayan  herhangi bir sebeple gecikmiş ise, Koral Turizm’in tura katılımın sağlanamaması/gecikmesi sebebi ile hiçbir sorumluluğu /iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu halde tüketici tura katılım için gerekli ulaşım ücretini kendisi karşılar.

 İPTAL-VAZGEÇME VE TURDA DEĞİŞİKLİK

1)Koral Turizm tarafından duyurularak çıkışı planlanan paket tur veya günübirlik gezi turu ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilecektir. Koral Turizm, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, günübirlik gezi turu veya paket turun başlamasına engel teşkil eden; katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmaması, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı veya Tüketiciden kaynaklanmayan herhangi bir sebepten dolayı günübirlik gezi turunu veya paket turu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda, Koral Turizm sözleşmenin iptali, veya hiç, veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Ancak tüketiciden almış olduğu bedeli en geç 10 gün içerisinde kesintisiz olarak iade eder.

2)Tüketici, fesih talebini Koral Turizm’e yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

-Paket turun (konaklamalı gezi) başlamasından en az 7 gün öncesinde yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, zorunlu seyahat sağlık sigortası, vize bedelleri, paket tur ile ilgili yapılan ve geri alınamayacak olan ödemeler (ulaşım, konaklama bedelleri gibi) hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Uçak, tren, gemi ve kara taşıtı ile yapılan gezilerde biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır.

-Paket turun veya günübirlik gezi turunun başlamasına 48 saatten daha az süre kala yapılan fesih bildirimlerinde ;tüketici  tur bedelinin  tamamını  cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri fesih/iptal hükmündedir

3)Tüketici ,paket tur veya günübirlik gezi tur bedelinin ödenmiş olması ve hareket tarihinden en az 7 gün önce yazılı olarak Koral Turizm’e bildirim koşulu ile paket tur veya günübirlik gezi turuna katılım hakkını üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu veya günübirlik  gezi turunu devreden kişi ile devralan kişi ,söz konusu devirden dolayı doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

4)Tüketicinin günübirlik gezi turunun veya paket turun başlangıcını kaçırması durumunda  hareket saatinden sonra 1 saat içerisinde tüketicinin yazılı olarak tura iştirak edeceği Koral Turizm’e bildirilmemiş ise tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonlar iptal edilir.Bu durumda tüketiciye herhangi bir bedel iadesi yapılmaz.

5)Koral Turizm’in paket tur (ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren sözleşme)satın alan müşterileri 1618 sayılı Seyahat Acentaları Kanunu uyarınca düzenlenmiş GULF SİGORTA A.Ş.’nin PAKET TUR SEYAHAT SİGORTA POLİÇESİ teminatı altındadır. İşbu seyahat sigortası ,paket tur bedeli ile sınırlı olmak üzere ;poliçede belirtilen şartlarda ‘taahhüdün yerine getirilmemesi ‘,’hizmetin taahhüt edilen şekilde verilmemesi ‘ve ‘geri dönüş teminatı’ nı kapsamaktadır. Sigorta kapsam ve şartları poliçede ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Koral Turizm’in  teminatların içeriği ,kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.

GENEL HÜKÜMLER

1) Tüketici, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla ve yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde Koral Turizm’in  sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle iade hakkının bulunmadığını, ulaşım, konaklama ve tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Koral Turizm veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan Koral Turizm sorumlu tutulmaz.

2) Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan Koral Turizm’in vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından Koral Turizm’in hiçbir sorumluluğu yoktur, bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez.

3)Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketiciler ,kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketicilerin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar .

4)Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda  TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkilidir.

5)Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin doğruluğundan sorumludur. Taraflar arasında tanzim edilmiş BULUNAN İŞBU PAKET TUR VE  GÜNÜBİRLİK GEZİ TURU SÖZLEŞMESİ OKUNMUŞ ,MÜZAKERE VE KONTROL İLE BİRLİKTE İMZA ALTINA ALINARAK KABUL EDİLMİŞTİR.